Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul

www.easylifejournal.ro

 

Pentru că încrederea ta este esențială pentru activitatea desfășurată de către LIFE JOURNALS S.R.L., te informăm că prelucrarea datelor tale cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil, transparent și în condiții de siguranță. În acest scop, am adoptat prezenta Politică de Confidențialitate, pe care te invităm să o citești.

Care este scopul acestui document?

LIFE JOURNALS S.R.L. se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În calitate de Operator, colectăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în timpul și în legatură cu activitatea de comerț electronic, realizată prin intermediul site-ului www.easylifejournals.ro. Prezentul document vă explică scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și deciziile pe care le-am luat în legătură cu aceste date.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

E-mail: office@easylifejournal.ro.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Scopurile și condițiile prelucrării Datelor cu caracter personal, conform prezentei Politici, se aplică în privința tuturor Datelor cu caracter personal furnizate către LIFE JOURNALS S.R.L., în cadrul relațiilor contractuale sau necontractuale, în funcție de produsele și serviciile puse la dispoziție de către LIFE JOURNALS S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Principii generale privind protecția Datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal se face în acord cu legislația în materia protecției datelor în vigoare. Aceasta presupune că Datele cu caracter personal pe care le deținem trebuie să fie:

 1. Folosite în mod legal, corect și transparent;
 2. Colectate numai în scopurile determinate, explicite și legitime pe care vi le-am comunicat și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. Exacte și actualizate, în cazul în care este necesară actualizarea acestora;
 5. Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate Datele cu caracter personal;
 6. Prelucrate într-un mod care să le asigure o securitate adecvată.

Categorii de Date cu caracter personal pe care le deținem

În activitatea noastră curentă, colectăm, stocăm și procesăm o varietate de categorii de Date cu caracter personal. Aceste categorii sunt:

În cazul clienților care își creează un cont pe Site:

 1. Date de identificare: numele, prenumele, adresa de facturare/livrare;
 2. Date de contact: telefon, adresa de e-mail;
 3. Date privind dispozitivul si interacțiunea cu Site-ul IP, date de utilizare, date de diagnostic, date de marketing, timpul petrecut și orice alte informații referitoare la modul în care interacționați cu Site-ul;
 4. Date de cont ID client, istoricul de cumpărături, date de localizare, metoda de livare și de plată aleasă, produse vizualizate sau selectate.

În cazul clienților care nu își creează un cont pe Site:

 1. Date de identificare: numele și prenumele;
 2. Date de contact: telefon, adresa e-mail;
 3. Date privind dispozitivul si interacțiunea cu Site-ul IP, date de utilizare, date de diagnostic, date de marketing, timpul petrecut și orice alte informații referitoare la modul în care interacționați cu Site-ul.

Cum sunt colectate Datele cu caracter personal?

Prin plasarea unei comenzi sau crearea unui cont pe Site sau prin simpla navigare a a Site-ului, ne furnizați Date cu caracter personal.

Atunci când ne comunicați Date cu caracter personal, vă rugăm să ne furnizați toate categoriile de date solicitate și să verificați faptul că acestea sunt corecte și actuale. În caz contrar, nu putem desfășura activitațile care constituie scopul prelucrării Datelor cu caracter personal.

Cum vom folosi Datele cu caracter personal?

Vom colecta și prelucra Datele cu caracter personal doar în situațiile permise de lege, având în vedere următoarele scopuri:

 1. Asigurarea serviciilor de înregistrare și procesare a comenzilor plasate pe Site;
 2. Asigurarea serviciilor de facturare;
 3. Asigurarea serviciilor de livrare a comenzilor și furnizarea informațiilor către dvs. în ceea ce privește detaliile livrării;
 4. Asigurarea serviciilor de soluționare a reclamațiilor;
 5. Asigurarea serviciilor de îmbunătățire a produselor și serviciilor noastre.

Situația în care nu furnizați Datele cu caracter personal necesare

Dacă nu furnizați Datele cu caracter personal pe care vi le solicităm, este posibil să nu putem executa contractul încheiat cu dumneavoastră (spre exemplu, în privința livrării comenzilor plasate) sau putem să ne găsim în situația de a fi împiedicați să ne conformăm obligațiilor legale (cum ar fi asigurarea garanțiilor pentru comenzile plasate).

Schimbarea scopului pentru care au fost colectate Datele cu caracter personal

Vom folosi Datele cu caracter personal numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția situației în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim într-un alt scop, iar acesta este compatibil cu scopul inițial. Dacă trebuie să folosim Datele cu caracter personal pentru motive care nu au legătură cu scopul inițial, vă vom anunța și vom explica temeiul legal care ne permite să facem acest lucru.

Oferim Datele cu caracter personal unor terți?

Este posibil să oferim Datele cu caracter personal unor terțe părți. Solicităm terților să asigure protecția și securitatea Datelor cu caracter personal și să respecte legea în prelucrarea acestora. După caz, aceste terțe părți pot fi furnizorii de servicii privind livrarea comenzii (curierat, servicii poștale), procesarea plăților, servicii de marketing, servicii de operare și mentenață a sistemelor informatice etc.

Vom oferi Datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în cazul în care acest transfer este impus de lege, în cazul în care este necesar pentru gestionarea comenzilor plasate sau în cazul în care avem un alt interes legitim în acest sens.

Toți furnizorii de servicii sunt obligați să ia măsurile de securitate adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal în conformitate cu politicile noastre. Nu le este permis terților furnizori de servicii să utilizeze Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii. Li se permite doar să prelucreze Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri preconizate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Am instituit proceduri pentru a gestiona orice potențiale încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dumneavoastră și pe orice autoritate de supraveghere vizată cu privire la o astfel de încălcăre, în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm în acest fel.

Păstrarea Datelor cu caracter personal

Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror obligații legale, contabile sau de raportare. Detalii cu privire la perioadele de păstrare a Datelor pot fi obținute la cerere la office@easylifejournal.ro.

În anumite circumstanțe, este posibil să anonimizăm Datele cu caracter personal, astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră, caz în care putem folosi aceste date fără a vă anunța în prealabil.

Drepturile dumneavoastră cu privire la Datele cu caracter personal

În anumite circumstanțe, legea prevede drepturi pe care le aveți în această privință. Acestea sunt rezumate în continuare. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste drepturi pot fi limitate și supuse unor restricții în anumite situații.

 1. Dreptul persoanei de a obține din partea LIFE JOURNALS S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu Date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective (“dreptul de acces a persoanei vizate”). Aceasta vă permite să primiți o copie a Datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă sunt prelucrate în mod legal;
 2. Dreptul de a obține de la LIFE JOURNALS S.R.L. fără întârzieri nejustificate, rectificarea și completarea Datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc (“dreptul la rectificare”);
 3. Dreptul de a obține din partea LIFE JOURNALS S.R.L. ștergerea Datelor cu caracter personal care vă privesc (”dreptul de a fi uitat”). Acest drept vă permite să ne cereți ștergerea sau eliminarea Datelor cu caracter personal care vă privesc doar în următoarele cazuri: Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, vă exercitați dreptul la opoziție; Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine LIFE JOURNALS S.R.L.
 4. Dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării Datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții (”dreptul la opoziție”). Într-o atare situație, LIFE JOURNALS S.R.L. nu mai prelucrează Datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în scop de marketing direct a Datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de marketingul direct respectiv;
 5. Dreptul de a obține din partea LIFE JOURNALS S.R.L. restricționarea prelucrării (”dreptul la restricționarea prelucrării”) în următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii Datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; LIFE JOURNALS S.R.L. nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale LIFE JOURNALS S.R.L. prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 6. Dreptul de a primi Datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat LIFE JOURNALS S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră (”dreptul la portabilitatea datelor”);
 7. Dreptul de a notifica utilizarea necorespunzătoare a Datelor cu caracter personal.

Dacă doriți să accesați, verificați, corectați sau să solicitați ștergerea Datelor cu caracter personal, să vă opuneți prelucrării Datelor cu caracter personal sau să solicitați transmiterea unei copii a acestora către un terț, contactați LIFE JOURNALS S.R.L. la adresa de e-mail office@easylifejournal.ro.

Dreptul de retragere a consimțământul

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea Datelor cu caracter personal într-un anumit scop, aveți dreptul să vi-l retrageți în orice moment pentru prelucrarea respectivă. Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să contactați LIFE JOURNALS S.R.L. la adresa de e-mail office@easylifejournal.ro. Odată ce am primit notificarea că v-ați retras consimțământul, nu vom mai procesa Datele cu caracter personal în scopul sau scopurile pentru care ați consimțit inițial, cu excepția cazului în care avem un alt temei legitim în acest sens prevăzut de lege. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Modificări ale prezentei note de informare

Ne rezervăm dreptul de a actualiza în orice moment această notă de informare și vă vom furniza o nouă notă de informare atunci când vom face actualizări substanțiale. De asemenea, vă putem notifica în alte moduri din când în când în legătură cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta notă de informare, vă rugăm să contactați LIFE JOURNALS S.R.L.  la adresa de e-mail indicate mai sus.

Politica a fost actualizata la data de 27.10.2021.