Politică de retur

POLITICA DE RETUR

 

Îți mulțumim pentru interesul și încrederea acordată produselor comercializate de către LIFE JOURNALS S.R.L. Pentru că dorim să vă oferim cele mai bune produse și servicii, vă asigurăm că drepturile dumneavoastră, în calitate de consumator, sunt pe deplin respectate. În acest sens, vă rugăm să citiți acest document cu atenție.

1                Definiții

1.1          Termenii scriși cu majuscule în această Politica de retur vor avea următorul înțeles:

Consumator = orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale;

Produs = bunurile corporale mobile comercializate de către LIFE JOURNALS S.R.L., pe site-ul www.easylifejournal.ro

Contract de vânzare = orice contract în temeiul căruia LIFE JOURNALS S.R.L transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor Produse către Consumator, iar Consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora,

Contract de vânzare la distanță = orice Contract de vânzare încheiat între LIFE JOURNALS S.R.L şi Consumator, în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă, organizat, fără prezenţa fizică simultană a LIFE JOURNALS S.R.L şi a Consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul de vânzare.

2               Termene pentru exercitarea dreptului de retragere

2.1         Încalitate de Consumator, aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile pentru a vă retrage din Contractul de vânzare la distanță, fără a fi nevoiți să vă justificați decizia.

2.2        Termenul de 14 zile expiră în ziua în care dumneavoastră intrați sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a Produselor.

2.3        Înfuncție de caz, termenul de 14 zile expiră, de asemenea:

 1. În ziua în care dumneavoastră intrați sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a ultimului Produs, în cazul în care se comandă printr-o singură comandă Produse multiple, care vor fi livrate separat;
 2. În ziua în care dumneavoastră intrați sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese, în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese;
 3. În cazul contractelor pentru livrarea periodică de Produse, pe o perioadă de timp determinată, ziua în care dumneavoastră intrați sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a primului produs.

3               Conditiile exercitării dreptului de retragere

3.1         Inainte de expirarea termenelor mentionate la Punctul2, ne veți informa cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din Contractul de vânzare la distanță, printr-o declarație neechivocă, transmisă la adresa office@easylifejournal.ro.

3.2        Informarea poate avea următorul conținut:

Către LIFE JOURNALS S.R.L:

Vă informez, prin prezenta, cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzareau rmătoarelor Produse (a se completa), comandate la data (a se completa) și primite la data (a se completa).

Datele de identificare ale Consumatorului (nume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de fax).

Semnătura Consumatorului

Data

3.3        Pentru evitarea oricărui dubiu, nu sunteți obligat să folosiți textul propus mai sus în vederea informării despre exercitarea dreptului de retragere. În orice caz, prin informarea transmisă, trebuie să rezulte clar intenția dumneavoastră neechivocă de a vă retrage din Contractul de vânzare la distanță.

3.4        Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere menționate la Punctul2.

4              Obligațiile LIFE JOURNALS S.R.L în cazul exercitării dreptului de retragere

4.1         În cazul în care vă exercitați dreptul de retragere, vă vom rambursa toate sumele pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv, costurile livrării, în termen de 14 zile de la data la care am fost informați despre decizia dumneavoastră.

4.2        Rambursarea nu va fi însă realizată înainte de recepționarea Produselor care au făcut obiectul Contractului de vânzare la distanță sau până la momentul primirii unei dovezi din partea dumneavoastră conform căreia ați expediat Produsele către noi, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

4.3        Vom rambursa sumele folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de dumneavoastră în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. Eventualele comisioane în urma rambursării vor fi suportate de noi.

4.4        Vă informăm că, în conformitate cu normele legale, nu suntem obligați să rambursăm costurile suplimentare în cazul în care ați ales în mod explicit un alt tip de livrare, decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi prin LIFE JOURNALS S.R.L.

5               Obligațiile Consumatorului în cazul retragerii

5.1         Veți returna Produsele fără întârziere nejustificată și în decurs de 14 zile de la data la care ați comunicat decizia de retragere, prin următoarele servicii de curierat (a se completa). Termenul este respectat dacă ați trimis Produsele înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

5.2        Veți suporta costurile directe legate de returnarea Produselor.

5.3        Veți fi responsabil pentru diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor. Astfel de acțiuni pot rezulta, de exemplu, în ruperea sau deteriorarea ambalajelor originale (în cazul în care ambalajele originale fac parte integrată din Produse) sau murdărirea, pătarea, ruperea, degradarea Produselor.

5.4        În cazul modificării stării Produselor, vă vom comunica eventualele taxe de diminuare la recepționarea Produselor returnate.

5.5        Accesoriile Produselor (e.g.,manuale de utilizare, CD-uri, machete, bonusuri, cadouri) vor fi de asemenea returnate, conform indicațiilor de mai sus.

6              Exceptări de la dreptul de retragere

6.1         Vă informăm că în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, sunt exceptate de la dreptul de retragere următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ceacesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecţionate dupăs pecificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate, care au fost desigilate după livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 11. contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privindactivităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ceacesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

6.2        În situația în care Contractul de vânzare la distanță a Produselor se încadrează în una din ipotezele menționate la lit. a) – m), nu veți beneficia de dreptul de retragere.